'Elkaar nog nooit ontmoet, maar we begrijpen elkaar prima'

Acht keer per jaar bellen we minimaal een uur; soms korter, vaak langer. Zij in Enschede, ik in Amersfoort. Gesprekken in de trant van... 'op bladzijde vijf, derde kolom, vierde zin onder de tussenkop, schuin boven de foto. Kun je het vinden, zie je het?' Samen tellen we regels, zoeken fouten, veranderen koppen in chapeau's vice versa, hebben uitgebreid contact over Handvat (periodieke uitgave van de RSI-patientenvereniging) en praten over illustraties. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar we begrijpen elkaar prima.

Chantal van der Linden, redactielid van het Handvat (uitgave van de RSI-vereniging)