'Een wondermooi idee!'

Nadat ik diverse mannen (Lay-out-technische tirannen) Uit mijn leven had gebannen Kwam mijn uitgeefster met plannen Om de snelle Arianne Voor ons karretje te spannen Drie boeken later denk ik: Hee Dat was een wondermooi idee!

Ivo de Wijs